Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12050-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756762
Katalogové èíslo 500369
Název dokumentu Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
Anglický název Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12050-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63295ČSN EN 12050-1 2002
97722ČSN EN 12050-1 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12050-1 ed. 2 Tato norma se používá pro čerpací stanice na vnitřní kanalizaci pro odpadní vody obsahující fekálie, které se používají k odvodnění míst pod hladinou možného zpětného vzdutí k zabránění zpětnému průtoku do budovy. Tyto čerpací stanice mohou být prefabrikované nebo dodávané jako sestava prefabrikátů a montované na místě. Tato norma stanovuje obecné požadavky, konstrukční zásady a zkoušení, jakož i údaje o materiálech a posuzování a ověřování stálosti vlastností. Tato norma se používá také pro čerpací stanice odpadních vod obsahujících fekálie, které nejsou prefabrikované, ale jsou složené z jednotlivých částí zakoupených u různých dodavatelů a montované na místě.