Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 500073
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-532015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504815ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 2016Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96186ČSN 33 2000-5-57 2014
99061ČSN 33 2000-5-53 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí.