Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1382
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731767
Katalogové èíslo 500019
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
Anglický název Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13822016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58519ČSN EN 1382 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505701ČSN EN 1382 2018
Anotace

ČSN EN 1382 This European Standard specifies the test method for determining the withdrawal capacity of fasteners which have been inserted into timber (solid timber, LVL, CLT and glued laminated timber). The test method applies to all types of nails, screws and staples. Compared to EN 1382:1999, the following changes have been made: - replacement of EN 28970 by EN ISO 8970; - improvement to figures and to definitions.