Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1460
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441460
Katalogové èíslo 4075
Název dokumentu Tuhá paliva. Lignity
Anglický název Solid fuels. Lignite
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.03.1980
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory JFC,JFD,JFH,JK,JKC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13908ČSN 44 1460 1978a01.08.1996
13909ČSN 44 1460 1978b01.08.1996
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace