Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 5570
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 425570
Katalogové èíslo 3958
Název dokumentu Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
Anglický název Hot-rolled U-sections of steel grades 10 and 11. Dimensions
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1970
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory TBB,UN/UP
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13866ČSN 42 5570 1969b
13867ČSN 42 5570 1969a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace