Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0145
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420145
Katalogové èíslo 3581
Název dokumentu Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Anglický název Hot rolled strips of steels grade 10 and 11. Technical delivery terms
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1977
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory TBP,UN/UP
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13698ČSN 42 0145 1975Z3
13699ČSN 42 0145 1975b
13700ČSN 42 0145 1975Z5
13701ČSN 42 0145 1975a
13702ČSN 42 0145 1975Z4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace