Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0142
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420142
Katalogové èíslo 3579
Název dokumentu Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy
Anglický název Precise and threaded welded steel tubes. Technical delivery terms
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1978
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13692ČSN 42 0142 1976e
13693ČSN 42 0142 1976b
13694ČSN 42 0142 1976a
13695ČSN 42 0142 1976d
13696ČSN 42 0142 1976c
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace