Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0121
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420121
Katalogové èíslo 3572
Název dokumentu Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy
Anglický název Steel thin-walled section. General technical delivery terms
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1977
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
39098ČSN 42 0121 1975a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace