Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0250
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730250
Katalogové èíslo 33834
Název dokumentu Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky rozměření a osazení
Anglický název
Datum vydání 01.01.1986
Datum ukonèení platnosti 01.12.1992
Datum úèinnosti 01.01.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31025ČSN 73 0210-1 1992
Anotace