Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6655
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736655
Katalogové èíslo 32725
Název dokumentu Výpočet vnútorných vodovodov
Anglický název
Datum vydání 01.02.1987
Datum ukonèení platnosti 01.08.2007
Datum úèinnosti 01.04.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10995ČSN 73 6655 1969
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78686ČSN 75 5455 2007
Anotace