Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7363
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270008
Katalogové èíslo 32703
Název dokumentu Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
Anglický název Cranes and lifting appliances. Technical characteristics and acceptance documents
Datum vydání 01.11.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory ABL,AFO,LBJ/LBR,NTP,QXD,QXD.D,QXD.H,QXD.Q
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 73631986
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
19495ČSN ISO 7363 1992Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33741ČSN 27 0008 1984
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7363 Norma obsahuje ISO 7363:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.4.1 až 4.5, 5.1 až 5.3 a příloze, na základě jeho požadavku. Norma stanoví předkládání a obsah dokumentů, které má výrobce dodávat spolu s jeřáby a zdvihacími zařízeními (dále jen "zařízení"). Tyto dokumenty poskytují technické informace a zahrnují přejímací dokumenty k usnadnění montáže, zkoušení a využití zařízení. Vzor přejímacích dokumentů je uveden v příloze. Norma se vztahuje na všechny typy zařízení, která jsou definována v ČSN ISO 4306-1. Pro zvláštní zařízení jsou zahrnuty pouze údaje, které se vztahují k těmto zařízením (uvedeným v ČSN ISO 4306-1). Pokud je to nutné, mohou být dokumenty doplněny (nebo pozměněny) informacemi k definování zvláštních charakteristických znaků konkrétního zařízení. Dokumenty musí obsahovat základní specifikace a jmenovité hodnoty zařízení tak, jak je dodáváno výrobcem a musí uvádět základní parametry a provozní podmínky odpovídající danému použití zařízení. Úprava přejímacích dokumentů, která se může v jednotlivých zemích odlišovat, má být v souladu s národními předpisy nebo s praxí země výrobce. Příklady přejímacích dokumentů jsou uvedeny v části A 5 přílohy. Větší část normy jsou právě vzorové přejímací dokumenty v příloze. ČSN ISO 7363 (třídící znak 27 0008) byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 27 0008 z 21.5.1984.