Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 7403
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 267403
Katalogové èíslo 32698
Název dokumentu Regálové zakladače. Metody zkoušení
Anglický název Storage and retrieval machines. Test methods
Datum vydání 01.08.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory BL/BY,NXH.FF,NXK,QRM,QRM.F
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 7403 Norma platí pro zkoušení regálových zakladačů, které mají jako nosné prostředky ocelová lana nebo lamelové řetězy. Norma platí i pro dovážené zakladače. Na zkoušení elektrické části regálového zakladače se vztahuje ČSN 33 2540. V poměrně rozsáhlé normě jsou stanoveny druhy zkoušek a metody zkoušení. Mezi normalizovanými metodami jsou mnohé zaměřeny na bezpečnostní parametry a požadavky (bezpečnostní vzdálenost, značení, žebříky, plošiny a zábradlí) na ergonomické požadavky (sedadlo, ovládače apod. - čl.5.4.4.4). ČSN 26 7403 byla vydána v srpnu 1993.