Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 4000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334000
Katalogové èíslo 32692
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
Anglický název
Datum vydání 01.08.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory KIP,KIP.E,KIP.M
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35605ČSN 33 4000 1988a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8316ČSN 33 4000 1980
Byla nahrazena dokumenty
Anotace