Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 63 5200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 635200
Katalogové èíslo 32628
Název dokumentu Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení
Anglický název Hoses without caps. Rubber and plastic hoses. General provisions
Datum vydání 01.01.1986
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1986
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.70 - Hadice a hadicové sestavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
20159ČSN 63 5200 1985Z2
26661ČSN 63 5200 1985Z3
36120ČSN 63 5200 1985a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19957ČSN ISO 7751 1996
20158ČSN EN ISO 1307 1996
Anotace

ČSN 63 5200 Norma platí pro všechny druhy pryžových a plastových hadic a výztuží. Za pozornost stojí i názvoslovná část s definicemi pracovních (zkušebních) přetlaků a podtlaků. Jsou normalizovány všeobecné i technické požadavky a (stručně) zkušební metody a pokyny pro značení, balení a skladování. Jde o kmenovou normu k celé sadě předmětových norem pro hadice. Proto také v příloze jsou vzory 1 a 2 pro zpracování předmětových norem pro hadice namáhané převážně přetlakem a převážně podtlakem. ČSN 63 5200 byla schválena 28.3.1985 a nabyla účinnosti od 1.4.1986. Nahradila ČSN 63 5305 z r.1959, dále ČSN 63 5306 z r.1977 a konečně ČSN 63 5307 z r.1982. "Změnou a)-12/1989" se s účinností od 1.2.1990 doplňuje text čl. 100. "Změnou 2)-8/1996", vydanou v srpnu 1996, se s účinností od 1.9.1996 ruší čl. 50 až 53 - nyní ČSN EN ISO 1307, a čl. 56 s tabulkou 2 - nyní ČSN ISO 7751. "Změnou 3)-1/1998", vydanou v lednu 1998, se s účinností od 1.2.1998 mění text čl. 82 a bez náhrady ruší čl. 83 až 99.