Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 0072
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 130072
Katalogové èíslo 32603
Název dokumentu Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Anglický název Piping. Marking of pipelines in plants according to the flowing liquids
Datum vydání 01.06.1991
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.90 - Potrubí všeobecně
Subsektor
Deskriptory CYP.P,DGD.L,LBH.D,LBH.M,NJV/NJX,NLC,VRC/VRH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7232ČSN 13 0072 1968
7233ČSN 13 0073 1961
7234ČSN 13 0074 1968
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 0072 Norma platí pro označování potrubí podle provozní tekutiny ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu, zahajovanou po dni nabytí účinnosti. Není závazná pro rekonstrukce a dostavby. Pro označování plynovodů v budovách platí ČSN 38 6441. Vlastního barevného značení potrubí se týká kap. II.: V tab. č. 1 (k čl. č. 8) je normalizováno barevné značení potrubí podle protékajících látek (např.: hořlavé plyny = hnědá, kyseliny nebo zásady = fialová, hořlavé plyny = žlutý okr apod.) Nápisů, štítků a doplňujících tabulek se týká kap. III.: Doporučuje se používat chemických vzorců, popř. číselně koncentrace apod. (např. NaOH 30 %). Nebezpečnosti dopravovaných tekutin a jejího značení se týká kap. IV.: Doporučuje se užívat znaků 02 až 07 a 19 podle ČSN 01 8012. ČSN 13 0072 byla schválena 27.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 13 0072 z 31.7.1968, ČSN 13 0073 z 5.4.1961 a ČSN 13 0074 z 31.7.1968.