Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 33 1500
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 331500
Katalogové číslo 32590
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Anglický název Electrotechnical and engineering regulations. Inspection and testing of electrical installations
Datum vydání 1.3.1991
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.6.1991
Věstník vydání (měs/rok) 3/91
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
57901ČSN 33 1500 1990Z2
79146ČSN 33 1500 1990Z4
19923ČSN 33 1500 1990Z1
69519ČSN 33 1500 1990Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
8352ČSN 34 3800 1967
8353ČSN 34 3801 1961
8354ČSN 34 3810 1961
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné požadavky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další. K normě je připojen (formát A4) formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Z praktického hlediska jsou významné především lhůty revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu prostředí a podle umístění elekrického zařízení a - pokud jde o hromosvody - podle druhu objektu. V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí. Konkretně např. v prostředí základním a normálním jsou revize pětileté, v prostředí studeném, horkém nebo vlhkém jsou revize tříleté a v prostředí mokrém nebo s extremní korozní agresivitou jsou revize každý rok. ČSN 33 1500 byla schválena 16.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 34 3810 z 1.10.1961.