Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0246
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070246
Katalogové èíslo 32588
Název dokumentu Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení
Anglický název Once-through warm water boilers for gas fuels. Technical requirements. Testing
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory NCF,NEB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0246 Norma platí pro konstrukci a zkoušení průtočných teplovodních kotlů na plynná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, jako zdroj tepla pro otopné soustavy s nuceným oběhem. Poměrně stručná norma obsahuje prakticky jen obecné technické požadavky, rozdělené do dvou částí: konstrukce a provedení a funkční požadavky. Většina ustanovení norem má bezpečnostně technický charakter; konkrétní požadavky však většinou nenormalizuje a obsahuje zpravidla jen odkazy na jiné platné předpisy a normy. ČSN 07 0246 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985.