Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 32475
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Základní ustanovení pro elektrická zařízení
Anglický název Electric engineering regulations. Basic regulations for electric equipment
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.07.1995
Datum úèinnosti 01.03.1984
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35583ČSN 33 2000 1983a01.07.1995
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17647ČSN 33 2000-1 1995
Anotace