Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 32244
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Statistical analysis and sampling inspection
Datum vydání 01.11.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory AIF,ATR.R,BBM.F,BBM.P,CCG,CD,CDC,CDF.P,CDH.K,CDH.KM,R,RB/RE,RF/RN,RIR/RIZ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31026ČSN 73 0212 1985
33550ČSN 73 0209 1986
33553ČSN 73 0290 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0212-6 Norma stanoví zásady pro stoprocentní a výběrovou kontrolu geometrické přesnosti ve výstavbě a podrobně popisuje výběrové postupy založené na statistických metodách (odhad průměru a rozptylu souboru, statistický toleranční interval a statistickou přejímku). Norma platí pro ověřování jakosti stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů předepsaných ke kontrole. ČSN 73 0212-6 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 73 0209 z 27.10.1986, ČSN 73 0290 z 8.7.1987 a dále díl 2 (články 2.1 až 2.7) a oddíl 3 (články 3.1 až 3.6) ČSN 73 0212 ze 17.1.1985.