Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0210-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730210
Katalogové èíslo 32203
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of concrete constructions
Datum vydání 01.09.1993
Datum ukonèení platnosti 01.07.2010
Datum úèinnosti 01.10.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory BBM.F,BBM.P,BBP,BBP.GGP,BBP.GGS,RID.R,RIG.H,RUF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86077ČSN EN 13670 2010
Anotace

ČSN 73 0210-2 Tato norma se vydává jako druhá ze souboru tří norem. První již byla vydána v září 1992 pod číslem ČSN 73 0210-1 a třetí se připravuje s pracovním názvem ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 3: Přesnost výrobků. ČSN 73 0210-2 stanoví zásady pro určování mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů hrubé stavby monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, zásady pro určení mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů bednění, stanoví zásady kontroly přesnosti geometrických parametrů konstrukcí a bednění. Uvádí doporučené hodnoty mezních odchylek a tolerancí vybraných geometrických parametrů monolitických betonových konstrukcí. Jsou normalizovány např. všeobecné požadavky, přesnost bednění, hodnoty mezních odchylek a tolerancí apod. ČSN 73 0210-2 byla vydána v září 1993.