Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2520
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732520
Katalogové èíslo 32111
Název dokumentu Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
Anglický název Surface roughness of structures
Datum vydání 01.03.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory CYS.SC,LIG.L,RB/RE,RF/RN,RIR/RIZ,ROM.E
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33569ČSN 73 2520 1984
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 2520 Norma stanoví zásady určování drsnosti povrchu stavebních konstrukcí, dílců a prvků ze silikátových a jiných podobných materiálů a kvantifikuje ji měřitelnou geometrickou veličinou. Stanoví řadu číselných hodnot, potřebných pro navrhování, zjišťování a hodnocení skutečné drsnosti povrchu. Uvádí metody měření drsnosti povrchu. ČSN 73 2520 byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 73 2520 z 29.6.1984.