Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 83 4501
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834501
Katalogové číslo 31789
Název dokumentu Ochrana ovzduší. Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Základní pojmy, názvosloví a rozdělení
Anglický název Air quality. Measurement of emissions from the sources of air pollution. Basic terms and definitions
Datum vydání 1.8.1988
Datum ukončení platnosti 1.8.2000
Datum účinnosti 1.10.1988
Věstník vydání (měs/rok) 8/88
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
13.040.50 - Výfukové emise z dopravních prostředků
Subsektor
Deskriptory ENQ,FB,GD,GDD.D,GDP,LBB.H,LBB.HF
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 83 4501 Norma určuje a vysvětluje české a slovenské pojmy, názvy a veličiny, vyskytující se v oboru měření, stanovení a vyhodnocování i interpretace údajů o emisích různých druhů znečišťujících látek, vystupujících ze zdrojů znečišťování ovzduší do volné atmosféry. (Víceslovné termíny je možno v souvislém textu přiměřeně zjednodušit, pokud to nesníží srozumitelnost.) Česky a slovensky je normalizováno 74 hesel ve 4 částech. Největší část z nich (58) je v části "měření emisí". Definice jsou česky. ČSN 83 4501 byla schválena 28.9.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988.