Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 77 0140
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770140
Katalogové èíslo 31315
Název dokumentu Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru
Anglický název Principles of thermic bonding of thermoplastic packaging materials. Tensile strength of the weld
Datum vydání 01.08.1991
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.040 - Balicí materiály a příslušenství
Subsektor
Deskriptory BL/BY,DYM/DYN,NXC.X,PHC,QQ,QQL,QQQ,TCF,TMD,WFL.H,WFR,ZKH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11029ČSN 77 0140 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace