Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6505
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756505
Katalogové číslo 31261
Název dokumentu Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Anglický název Treatment of waste water from metal and plastic finishing
Datum vydání 1.6.1991
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.8.1991
Věstník vydání (měs/rok) 6/91
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GE,GKC,GKT,GLG,PKT,RBF.B,VEJ.S,VNC
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
11272ČSN 83 0809 1976
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 6505 Norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu a provoz zařízení pro zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů, příp. dalších materiálů. Povrchové úpravy ve smyslu této normy zahrnují veškeré postupy předúpravy a úpravy kovů, plastů a dalších materiálů, jejich galvanické či bezproudové pokovování, postupy odstraňující zbytky solí použité v tepelné úpravě, oplachy vodou, postupy používané pro nanášení nátěrových hmot či smaltů, postupy pro odstraňování povlaků kovů, smaltů a nátěrových hmot. Pokud odpadní vody z povrchových úprav kovů obsahují ropné látky, postupuje se podle ČSN 83 0917. Ve velmi podrobně zpracované normě jsou stanoveny všeobecné požadavky, dále návrh na technologii čištění a pak zejména postupy a způsoby zneškodňování odpadních vod. Zvláštní kapitola je věnována separaci kalu a kalovému hospodářství, kde v čl. 86 jsou stanoveny mezné hodnoty především kationtů ve vodných výluzích odvodněných kalů. Další kapitola obsahuje technické řešení neutralizační stanice a poslední kapitola podmínky pro provoz. Hygienický význam mají i přílohy: V příl. 1 je metodika testace přípravků používaných v povrchové úpravě kovů, v příl. 2 je postup odstavného zneškodňování kyanidových koncentrovaných odpadních vod při použití chlornanu sodného v alkalickém prostředí, v příl. 3 je stanovení vyluhovatelnosti neutralizačního kalu a v příl. 4 je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. ČSN 75 6505 byla schválena 4.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 83 0809 z 13.1.1976.