Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 6501
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746501
Katalogové èíslo 31235
Název dokumentu Ocelové zárubně. Společná ustanovení
Anglický název Steel door frames. Common provisions
Datum vydání 01.03.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
61149ČSN 74 6501 1987Z4
58600ČSN 74 6501 1987Z3
39160ČSN 74 6501 1987a
39161ČSN 74 6501 1987b
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58176ČSN EN 947 2000
58180ČSN EN 949 2000
Anotace

ČSN 74 6501 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových zárubní z tenkostěnných profilů otevřených. Podrobně jsou normalizovány zejména technické požadavky. Hygienický význam mají normalizované fyzikálně - mechanické požadavky, protože určují zvláštní znaky jakosti pro pro zárubně pro zvukověizolační dveře. (Musí odpovídat ČSN 74 6489.) ČSN 74 6501 byla schválena 10.4.1987 a nabyla účinnosti od 1.5.1988. Nahradila ČSN 74 6501 z 17.12.1975. "Změnou a)-4/1990" se s účinností od 1.4.1990 mění text jednoho článku. "Změnou b)-2/1991" se s účinností od 1.4.1991 ruší a novým textem nahrazuje čl. 20 a 21 a rovněž se ruší obr. 7 a 8, které se nahrazují obr. 7a a 8a a 7b a 8b.