Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 4305
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734305
Katalogové èíslo 31174
Název dokumentu Zaříditelnost bytů
Anglický název Furnishing of flats
Datum vydání 01.03.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36380ČSN 73 4305 1988Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10958ČSN 73 4305 1962
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 4305 Norma určuje základní požadavky na zařiditelnost bytů základním nábytkem a zařízením bytu. Platí pro projektování bytů v bytových domech a domcích rodinných, s vyjímkou kolektivního charakteru. Norma stanoví zejména technické požadavky na zařízení bytu nábytkem, uvádí se jeho půdorysné rozměry, a zásady pro jeho rozmístění v bytě. Závažné jsou i pokyny pro nejmenší šířky průchodů a přístupu k nábytku /tabulka 5/, které mohou být návodem pro řešení podobných situací i v průmyslu. ČSN 73 4305 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989. "Změnou 1)-8/1994" se s účinností od 1.9.1994 provádí v normě úprava textu čl. 32, který se týká umístění záchodových mís, a to v souvislosti s ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody.