Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 4301
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 734301
Katalogové číslo 31173
Název dokumentu Obytné budovy
Anglický název Dwelling buildings
Datum vydání 1.8.1988
Datum ukončení platnosti 1.7.2004
Datum účinnosti 1.1.1989
Věstník vydání (měs/rok) 8/88
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
36378ČSN 73 4301 1987a1.7.2004
36379ČSN 73 4301 1987Z21.7.2004
59507ČSN 73 4301 1987Z41.7.2004
19787ČSN 73 4301 1987Z31.7.2004
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
10957ČSN 73 4301 1968
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
70325ČSN 73 4301 2004
Anotace

ČSN 73 4301 Norma platí pro navrhování nových obytných budov podle čl. 9, obytných částí nových budov jiného účelu a nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají byty a obytné části budov. Pro stavební úpravy stávajících budov, jimiž vznikají byty a obytné části budov (zpravidla přestavby, vestavby, modernizace), se norma použije přiměřeně. Pro navrhování domů s bydlením kolektivního charakteru, které neobsahují byty, se použití normy doporučuje. Ve velmi rozsáhlé technické normě (cca 103 článků a 33 stran) jsou zejména normalizovány všeobecné požadavky, požadavky na umísťování obytných budov do území, stavebnětechnické a funkční požadavky, požadavky na technická zařízení, na výpočet ploch i obestavěného prostoru apod. Dosti podrobně jsou normalizovány požadavky na oslunění (čl. 13 až 18 a příl. č. 1), na osvětlení (čl. 83 a 84), na hluk a vibrace (čl. 85, především odkazem na ČSN 73 0531, resp. na vyhl. č. 13/1977 Sb, a č. 14/1877 Zb.), na vytápění a větrání (čl. 82 a 86 až 96). I u osvětlení a tepelné pohody jsou normalizované požadavky většinou řešeny je odkazy na jiné technické normy. ČSN 73 4301 byla schválena 19.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 73 4301 z 21.3.1968. "Změnou a)-9/1991" se s účinností od 1.11.1991 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení. Kromě nevelkých úprav několika článků se totiž mění ustanovení o oslunění a doplňuje třístránková příloha 3, která se oslunění týká. Konečně se nově formuluje seznam souvisících norem v Dodatku.