Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 31026
Název dokumentu Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti
Anglický název Precision of geometric parameters in the construction. Precision check
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.1996
Datum úèinnosti 01.10.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory RD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36342ČSN 73 0212 1985Z101.11.1996
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20181ČSN 73 0212-1 1996
32244ČSN 73 0212-6 1993
Anotace