Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0210-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730210
Katalogové èíslo 31025
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of erection
Datum vydání 01.12.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory BBM.F,BBM.P,R,RF/RN,RUF,RXB/RXF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33833ČSN 73 0210 1983
33834ČSN 73 0250 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0210-1 ČSN 73 0210-1 se vydává jako první ze série tří norem s následujícím číslováním a pracovními názvy: ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí a konečně ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 3: Přesnost výrobků. První část této normy stanoví obecné zásady pro předepisování přesnosti osazení stavebních dílců a dílců bednění (dále jen dílců). Ustanovení této normy lze použít pro různé druhy stavebních systémů a jejich materiálové varianty. Norma neplatí pro ocelové konstrukce, pro které platí ČSN 73 2611. Norma je zpracována většinou do tabulek s nákresy. ČSN 73 0210-1 byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 73 0210 z 9.4.1983 a ČSN 73 0250 z 4.9.1985.