Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 1810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721810
Katalogové èíslo 30834
Název dokumentu Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
Anglický název
Datum vydání 01.07.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.20 - Nerostné keramické materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory EDI.DD,EDI.FS,RQS/RQV,RXH,RXH.D,RXH.P,VVC/VVK,VVL/VVV
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5402ČSN 72 1850 1967
5403ČSN 72 1860 1968
10713ČSN 72 2510 1961
Byla nahrazena dokumenty
Anotace