Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 65 6234
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 656234
Katalogové číslo 30126
Název dokumentu Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici
Anglický název Petroleum oils. Determination of chlorine. Burning test
Datum vydání
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.10.1985
Věstník vydání (měs/rok)
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.080 - Ropné produkty obecně
Subsektor
Deskriptory JN/JO,JQG
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 65 6234 Norma platí pro zkoušení ropných olejů s přísadami, obsahujícími chlór a pro zkoušení upotřebených ropných olejů. Stanovením obsahu chlóru se sleduje množství přísad, obsahujících chlorované uhlovodíky. Podle toho lze určit, zda jsou oleje vhodné k regeneraci. Zkouška spočívá ve spálení vzorku v křemenné trubici za přítomnosti vzduchu, pohlcení spalných produktů v roztoku peroxidu vodíku a v následním stanovení chloridového iontu titrací, gravimetricky anebo potenciometricky. V čl. 4 upozorňuje na to, že "při zkoušení podle této normy je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích a zachovávat předpisy o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví," protože některé z předepsaných chemikálií jsou jedy. Postup při provádění tří normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 65 6234 byla schválena 30.8.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. Nahradila ČSN 65 6234 z 7.11.1956.