Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 49 0681-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490681
Katalogové èíslo 29255
Název dokumentu Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy
Anglický název Tests of wood preservatives corrosive action testing. Method of determining the corrosive effects of protected wood on metals
Datum vydání 01.05.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6895ČSN 03 8146 1972
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 49 0681-2 Norma platí pro ochranné prostředky na dřevo bez bližší specifikace. Podstata zkoušky: Zjišťuje se úbytek hmotnosti a korozní rychlost kovových vzorků při jejich expozici v dřevě chráněném chemickým ochranným prostředkem na dřevo, anebo jeho roztokem. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN 49 0681-2 byla schválena 25.5.1987 a nabyla účinností od 1.7.1988. Nahradila ČSN 03 8146 z 8.3.1972.