Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9374-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270033
Katalogové èíslo 28851
Název dokumentu Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Anglický název Cranes. Information to be provided. Part 4: Jib cranes
Datum vydání 01.11.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory LBM.Q,LBM.R,LDM.K,LH/LJ,QP/QY,QXD.D,QXD.DB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9374-41989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9374-4 Norma obsahuje ISO 9374-4:1989. ISO 9374 sestává z pěti částí a to: Část 1: Všeobecně, dále Část 2: Mobilní jeřáby, dále Část 3: Věžové jeřáby, dále Část 4: Jeřáby výložníkového typu, a konečně Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato čtvrtá část ISO 9374 uvádí informace poskytované a) kupujícím v poptávce nebo v objednávce a b) výrobcem v nabídce nebo objednávce jeřábu výložníkového typu. Kupující musí poskytnout informace, které jsou přesně specifikovány v příloze A k normě. Žádná z těchto informací nemá vyslovený hygienický charakter. Výrobce musí poskytnout technické informace a zkušební certifikáty pro jeřáb k usnadnění jeho montáže, zkoušení a použití v souladu s ČSN ISO 7363 a přiměřeně pro zařízení. ČSN ISO 9374-4 (27 0033) byla vydána v listopadu 1993.