Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 8792
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270144
Katalogové èíslo 28816
Název dokumentu Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
Anglický název Wire rope slings. Safety criteria and inspection procedures for use
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory AF,GMC,GPA,GU/GY,NXG/NXH,NXH.FF,QXR.PS
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 87921986
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
19490ČSN ISO 8792 1993Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 8792 Tato norma obsahuje ISO 8792:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti: ČÚBP v Praze a SÚBP V Bratislavě v celém rozsahu, dále SBÚ v Bratislavě v čl. 4 a 5, a Federálního ministerstva dopravy v čl. 4 a 5, na základě jejich požadavku. Norma stanoví bezpečnostní kritéria a předepisuje postup kontroly při pravidelném používání ocelových vázacích lan. Norma obsahuje požadavky i na způsob vázání břemen, používání vazáků apod. ČSN ISO 8792 (27 0144) byla vydána v říjnu 1993.