Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9926-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270060
Katalogové èíslo 28814
Název dokumentu Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes - Training of drivers. Part 1: General
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory AP/AW,QBV.X,QP/QY,QXD.D,ZBH.H
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9926-11990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9926-1 Norma obsahuje ISO 9926-1:1990. Mezinárodní norma ISO 9926-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby. ISO 9926 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby - Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část ISO 9926 uvádí minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům, aby zdokonalili své základní pracovní návyky a získlali potřebné znalosti pro správné používání těchto návyků. Definuje celý projekt výcviku, v němž musí být poskytnuto zvláštní školení pro každý typ jeřábu (např. věžové jeřáby, mobilní jeřáby atd.). Předpokládá, že školené osoby nemají žádné předchozí praktické zkušenosti s řízením jeřábů. Nespecifikuje žádný způsob hodnocení jejich shopností nebo kvalifikace. Ve všěeobecné části norma stanoví, že řízení jeřábů musí probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku nacházejících se v oblasti jejich činnosti. Dále specifikuje požadavky na nezbytné schopnosti a znalosti. Jeřábníci musí být staří alespoň 18 let. Musí být uznáni zdravotně způsobilými pro toto povolání. Musí mít následující předpoklady: a) fyzické - zrak a sluch, žádná závrať při řízení ve výšce, žádná diskvalifikující nemoc nebo vada, žádné problémy spojené s drogami nebo alkoholem, b) duševní - chování pod vlivem stressu, duševní rovnováha, smysl pro odpovědnost. Je možné použít testy, které by stanovily schopnosti školených osob (manuální dovednosti, praktický smysl, sebekontrola, klid, přesnost, koordinace pohybů a reflexů). Školené osoby musí být schopné rozumět a číst v jazyce, ve kterém jsou napsány dokumenty a informační štíty jeřábu. Pokud jeřábníci musí převážet jeřáb po silnici, musí znát dotyčnou právní úpravu, musí mít příslušné doklady a vlastnit řidičské oprávnění, pokud to vyžaduje právní úprava země. Norma dále stanoví cíle proces a obsah výcviku, a to velmi podrobně jak teoretický, tak praktický program. ČSN ISO 9926-1 (270060) byla vydána v říjnu 1993.