Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9374-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270034
Katalogové èíslo 28813
Název dokumentu Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Anglický název Cranes. Information to be provided. Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory LBM.Q,LBM.R,LDM.K,LH/LJ,QP/QY,QXD.D,QXD.DJD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9374-51991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9374-5 Norma obsahuje ISO 9374-5:1991. ISO 9374 sestává z těchto částí, a to: Část 1: Všeobecně, dále Část 2: Mobilní jeřáby, dále Část 3: Věžové jeřáby, dále Část 4: Jeřáby výložníkového typu, a konečně Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato pátá část normy ISO 9374 uvádí informace poskytované za a) kupujícím v poptávce nebo objednávce mostového nebo portálového mostového jeřábu; a za b) výrobcem v nabídce nebo dodávce mostového nebo portálového mostového jeřábu. Kupující musí poskytnout informace, které jsou přesně specifikovány v příloze A k normě. Žádná z těchto informací nemá vyslovený nebo přímý hygienický charakter. Informace poskytované výrobcem jsou za a) technické informace a zkušební certifikáty pro jeřáb k usnadnění jeho montáže, zkoušení a použití v souladu s ISO 7363 a přiměřeně pro zařízení; b) návod k obsluze, který má obsahovat podrobnosti běžné obsluhy, kontroly a údržby jeřábu; c) informace ke vztyčení, pokud se vyžadují. ČSN ISO 9374-5 (27 0034) byla vydána v říjnu 1993.