Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9374-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270030
Katalogové èíslo 28812
Název dokumentu Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes. Information to be provided. Part 1: General
Datum vydání 01.10.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory AP/AW,LBM.Q,LBM.R,LDM.K,LH/LJ,QP/QY,QXD.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9374-11989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9374-1 Norma obsahuje ISO 9374-1:1989. ISO 9374 sestává z pěti částí a to: Část 1: Všeobecně, dále Část 2: Mobilní jeřáby, dále Část 3: Věžové jeřáby, dále Část 4: Jeřáby výložníkového typu, a konečně Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část ISO 9374 uvádí všeobecné informace, které mají být poskytnuty kupujícím a výrobcem tak, aby pro funkční požadavky a podmínky údržby mohl být zajištěn nejvhodnější jeřáb. Kupující by měl poskytovat (Norma je vypočítává podrobně). Informace poskytované výrobcem mají zahrnovat rovněž informace obsahově přiměřené k typu příslušného jeřábu. Jsou to tyto a) technické informace a zkušební certifikáty pro jeřáb pro usnadnění jeho montáže a/nebo použití v souladu s ČSN ISO 7363, b) návod k použití, který má obsahovat podrobnosti oběžné obsluze, kontrole a údržbě, a konečně za c) rozměry, hmotnosti a další podrobnosti. Nic bližšího tato část normy nestanoví. ČSN ISO 9374-1 (27 0030) byla vydána v říjnu 1993.