Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 05 0650
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050650
Katalogové èíslo 28596
Název dokumentu Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov
Anglický název Welding Safety measures for resistance welding
Datum vydání 01.02.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 14/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GMC,GPV,PGD/PGN,PGE.N,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11378ČSN 05 0650 1975
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0650 V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Zezávazňující ustanovení, která se vztahují k většině kapitol, jsou tabelárně zpracována na základě požadavku jednotlivých neomenutelných účastníků řízení. Norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace. Není-li v této (poměrně velmi stručné normě) stanoveno jinak, musí bezpečnostní opatření pro odporové sváření vyhovovat příslušným ustanovením ČSN 05 0601, popř. ČSN 05 0600. Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že jen nevýznamně rozšiřuje ustanovení, vztahující se k nebezpečím při odporovém sváření. Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde "prováděcí" normu k ČSN 05 0601, doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů. ČSN 05 0650 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 05 0650 z 11.6.1975.