Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 05 0610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050610
Katalogové èíslo 28594
Název dokumentu Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
Anglický název Welding Safety measures for flame welding and cutting of metals
Datum vydání 01.02.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 14/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GMC,GPV,PDB,PDN.FD,PGD/PGN,PGG.G,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
18388ČSN 05 0610 1993Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
11376ČSN 05 0610 1978
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0610 V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem (dále jen plamenové sváření), nezávisle od stupně automatizace. Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.) Norma má obdobnou stavbu, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření, avšak detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn. (Tato ustanovení /kapitola 4/ tvoří asi polovinu ustanovení normy.) Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde o jednu z nejrozsáhlejších "prováděcích" norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně rozvádějící problematiku rizika vznikajícího při plamenovém sváření kovů a řezání kovů, která byla obecně uvedena v ČSN 05 0600. ČSN 05 0610 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 05 0610 z 10.5.1978.