Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 05 0671
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050671
Katalogové èíslo 28544
Název dokumentu Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov
Anglický název Welding. Safety measures for laser beam welding
Datum vydání 01.02.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 14/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GMC,GPV,KXV,PGD/PGN,ZIB.V
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0671 V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Zezávazňující ustanovení, která se vztahují k většině kapitol, jsou tabelárně zpracována na základě požadavku jednotlivých neomenutelných účastníků řízení. Norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na laserové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601. Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že jen rozšiřuje ustanovení, vztahující se k nebezpečím při laserovém sváření a při provozu laserového zařízení. Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde "prováděcí" normu k ČSN 05 0601. ČSN 05 0671 byla vydána v únoru 1993.