Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1482
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441482
Katalogové èíslo 28217
Název dokumentu Koks pro otop
Anglický název Coke for heating purposes
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.09.1992
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory ABL,CJJ.JJ,JFC,JFD,JFH,JK,JKC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
39297ČSN 44 1482 1991Opr.101.08.1996
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33704ČSN 44 1482 1983
Byla nahrazena dokumenty
Anotace