Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1480
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441480
Katalogové èíslo 28216
Název dokumentu Koks ostravsko-karvinských koksoven
Anglický název Coke of Ostrava-area coking plant
Datum vydání 01.02.1987
Datum ukonèení platnosti 01.10.2007
Datum úèinnosti 01.04.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35972ČSN 44 1480 1986a01.10.2007
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
9413ČSN 44 1480 1975
Byla nahrazena dokumenty
Anotace