Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1476
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441476
Katalogové èíslo 28215
Název dokumentu Tuhá paliva. Brikety sokolovského revíru
Anglický název Solid fuels. Briquettes of Sokolov-area
Datum vydání 01.01.1992
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.07.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory ABL,AF,AT,ATB.XO,CYJ.YC,CYS.USE,JFC,JFD,JFD.D,JFH,JK,JKC,JKF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33285ČSN 44 1476 1981
Byla nahrazena dokumenty
Anotace