Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1450
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441450
Katalogové èíslo 28214
Název dokumentu Tuhá paliva. Hnědá uhlí sokolovského revíru
Anglický název Fossil solid fuels. Brown coals of Sokolov-area
Datum vydání 01.01.1990
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.04.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35971ČSN 44 1450 1990Z101.08.1996
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
9412ČSN 44 1450 1975
Byla nahrazena dokumenty
Anotace