Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1440
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441440
Katalogové èíslo 28213
Název dokumentu Tuhá paliva. Hnědá uhlí severočeského revíru
Anglický název Solid fuels. Brown coals from North-Bohemian area
Datum vydání 01.01.1989
Datum ukonèení platnosti 01.08.1996
Datum úèinnosti 01.12.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory EDI.XLE,JFC,JFD,JFD.D,JFH,JK,JKC,SCJ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35970ČSN 44 1440 1989a01.08.1996
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33284ČSN 44 1440 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace