Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1402
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441402
Katalogové èíslo 28207
Název dokumentu Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
Anglický název Principles for determination and verification of quality of solid fuels
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.09.2009
Datum úèinnosti 01.10.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory JFC,JFD,JFH,JK,JKC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83871ČSN 44 1402 2009
Anotace