Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1315
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441315
Katalogové èíslo 28174
Název dokumentu Skladování tuhých paliv
Anglický název Storage of solid fuels
Datum vydání 01.04.1990
Datum ukonèení platnosti 01.02.2007
Datum úèinnosti 01.06.1990
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory JFC,JFD,JFH,JK,JKC,QR
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35960ČSN 44 1315 1989a01.02.2007
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
9386ČSN 44 1315 1975
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77561ČSN 44 1315 2007
Anotace

ČSN 44 1315 Norma stanoví způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepích spotřebitelů. Neplatí pro skladování uhelného prachu pro prášková topení, pro skladování letku (zrnění pod 0,5 mm) a pro skladování těžného uhlí na důlních závodech a úpravnách uhlí. Norma rozděluje uhlí do tří skupin reaktivity: Vysoce reaktivní, reaktivní a nereaktivní, a to podle sklonu k samovznícení. Stanovuje všeobecné požadavky, způsoby skladování, způsoby provádění kontroly hromad a opatření při samovznícení. V příloze uvádí samostatné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se vztahují na riziko otravy CO. (Zajištění vstupu, detekce a velmi podrobně první pomoc.) ČSN 44 1315 byla schválena 27.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila ČSN 44 1315 z 28.5.1975. "Změnou a)-8/1990" se s účinností od 1.10.1990 doplňuje čl.19 písm. b).