Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 6448
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 426448
Katalogové èíslo 28096
Název dokumentu Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
Anglický název Round steel wire for prestressing of concrete
Datum vydání 01.11.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory ATE.C,ATE.SB,RIY.P,TDF,UN/UP,UPB.BP,VUQ.FF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace