Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 5678
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 425678
Katalogové èíslo 28076
Název dokumentu Kolejnice pro jeřábové dráhy z ocelí třídy 10, válcované za tepla. Rozměry
Anglický název Hot rolled rails of 10 steel grade for crane runways. Dimensions
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1982
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory ATE.C,UN/UP
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace