Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0220
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420220
Katalogové èíslo 27429
Název dokumentu Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Anglický název Metallurgy of iron. Hot rolled bars of steels of grades 12-17 and 19. Technical delivery terms
Datum vydání 01.02.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35878ČSN 42 0220 1987a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8929ČSN 42 0220 1966
11537ČSN 42 0221 1966
11538ČSN 42 0222 1966
Byla nahrazena dokumenty
Anotace